Cover afbeelding voor
Home / Ziek

Ziek

 • Bij ziekte meld je je op de eerste ziektedag voor aanvang van de dienst telefonisch ziek bij NasWerkt op telefoonnummer: 024 – 7200944. Dit kan elke dag tussen 08:30 en 10:00 uur. Ziekmeldingen via e-mail, sms, WhatsApp, voicemail of via een collega worden niet geaccepteerd.

  Bel uiterlijk één uur voor aanvang van jouw shift ook je leidinggevende om je ziek te melden. Word je ziek tijdens werktijd, dan meld je je persoonlijk af bij je direct leidinggevende. Je bent niet verplicht om medische informatie te verstrekken aan je leidinggevende bij je ziekmelding.

 • Betermelden na kort verzuim
  Fijn dat je weer beter bent! Zodra je weer aan het werk kunt bel je NasWerkt op telefoonnummer: 024 – 7200944. We kijken dan samen naar jouw werkplanning en wanneer je weer ingepland kunt worden. Bel hierna ook je direct leidinggevende om door te geven dat je weer aan het werk gaat.

  Betermelden na langdurige afwezigheid
  Wanneer je in staat bent je werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te hervatten, dan meld je dit bij je leidinggevende. Samen met je leidinggevende maak je – als dit van toepassing is – een werkhervattingsplan waarin je afspraken maakt over aangepaste of vervangende werkzaamheden en opbouw naar volledig herstel. Wanneer je 100% hersteld bent voor eigen werk, overleg je met je leidinggevende over de herstelmelding.

 • Je contactpersoon van NasWerkt, leidinggevende, de adviseur verzuim en de bedrijfsarts moeten je (telefonisch) kunnen bereiken tijdens werktijden. Daarbij kunnen ze je tijdens je werktijden op je verblijfadres bezoeken. Geef elke wijziging van je adres of telefoonnummer direct door aan je contactpersoon bij NasWerkt.

 • Indien nodig ontvang je een oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Bij verhindering meld je dit direct bij je leidinggevende, zodat de afspraak door je werkgever geannuleerd kan worden. Je werkgever kan uiterlijk 48 uur van tevoren de afspraak kosteloos annuleren. Als de afspraak niet op tijd is geannuleerd, kan je werkgever de kosten op jou verhalen.

  Wettelijk gezien stelt de bedrijfsarts uiterlijk in de zesde week een probleemanalyse op en geeft advies over de te nemen stappen tot herstel en werkhervatting. Het accent ligt hierbij op de arbeidsmogelijkheden. Bij (langdurig) verzuim zal de bedrijfsarts periodiek advies geven over de arbeidsmogelijkheden. Afspraken bij de bedrijfsarts worden ingepland in overleg met je werkgever en de casemanager van Uitgedokterd.