Cover afbeelding voor
Home / Contract

Contract

 • De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst die jij hebt met NasWerkt. In het plaatsingscontract staat de informatie die is afgesproken met betrekking tot jouw werk bij de opdrachtgever. Daarin staan o.a. uurloon, functie, einddatum van de plaatsing, etc.

 • De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) voor Uitzendkrachten geldt voor jouw arbeidsovereenkomst met NasWerkt. Hierin staan al je rechten en plichten vermeld, zoals vakantie- en verlofregelingen.

 • Als je begint met werken voor NasWerkt start je met een Fase A contract. In deze fase werk je op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding.

  Je blijft in Fase A zo lang je nog niet meer dan 52 weken voor NasWerkt hebt gewerkt. Elke week waarin je voor NasWerkt werkt (ongeacht het aantal uren) telt mee voor de opbouw van die 52 weken. Elke week waarin je niet werkt telt dus niet mee. In Fase A mag je een onbeperkt aantal contracten krijgen en bij verschillende opdrachtgevers werken.

  Wanneer je langer dan 26 aaneengesloten weken niet voor NasWerkt hebt gewerkt, dan begin je weer opnieuw in de eerste week van Fase A.

 • Als je 52 weken voor NasWerkt hebt gewerkt en blijft werken, ga je over naar een Fase B contract.

  In Fase B werk je op basis van een contract voor bepaalde tijd. Dit is een contract zonder uitzendbeding en met een einddatum. De maximale duur van Fase B is 3 jaar. In deze periode mogen maximaal 6 tijdelijke contracten worden overeengekomen, zonder dat dit leidt tot een contract voor onbepaalde tijd. Je kan in deze fase dus voor verschillende opdrachtgevers werken.

  In deze fase heb je recht op loondoorbetaling wanneer het werk bij de opdrachtgever stopt, maar jouw contract nog wel loopt. Het gaat dan om het minimum aantal uren uit jouw overeenkomst. Je moet dan wel beschikbaar zijn om te werken wanneer we passend werk voor je hebben.

  Wanneer je langer dan 26 aaneengesloten weken niet voor NasWerkt hebt gewerkt, dan begin je weer opnieuw in de eerste week van Fase A.

 • Bij een Fase C contract werk je op basis van een contract voor onbepaalde tijd, ook wel een vast contract genoemd. In deze fase kun je bij verschillende opdrachtgevers geplaatst worden. Je hebt (net als bij Fase B) recht op loondoorbetaling bij ziekte of als er geen werk is.

  Wanneer je zelf de overeenkomst beëindigt of langer dan 26 weken niet voor NasWerkt hebt gewerkt, dan begin je weer opnieuw in de eerste week van Fase A.

 • Je vindt jouw contract op Mijn Naswerkt onder “Documenten”.

 • Iedereen vanaf 21 jaar die via NasWerkt als uitzendkracht werkt of die gedetacheerd wordt, bouwt pensioen op. Pensioen bouw je al op vanaf je eerste werkdag!

  Het eerste jaar dat je via NasWerkt werkt bouw je pensioen op middels de ‘basisregeling’. In de ‘basisregeling’ betalen wij de volledige pensioenpremie voor jou.

  Als je 52 weken pensioen hebt opgebouwd volgens de ‘basisregeling’ ga je automatisch over naar de ‘plusregeling’. Je gaat meer pensioen opbouwen en de pensioenpremie wordt hoger. We delen bij de ‘plusregeling’ de kosten van de pensioenpremie.

  Jouw pensioen bouw je als uitzendkracht op via Pensioenfonds StiPP.

  Naast het pensioen krijg je vanaf je AOW-leeftijd een AOW-uitkering van de overheid. Dit zorgt voor extra financiële zekerheid voor als je op leeftijd bent.